คำในภาษาไทย

ชรา

อ่านว่าชะ-รา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรา หมายถึง:

  1. [ชะ-] ว. แก่ด้วยอายุ, ชํารุดทรุดโทรม. (ป., ส.).

EN-TH Dictionary ชรา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. old

 ภาพประกอบ

  • ชรา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"