คำในภาษาไทย

ชนบท

อ่านว่าชน-นะ-บด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชนบท หมายถึง:

  1. [ชนนะบด] น. บ้านนอก, เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป. (ป., ส. ชนปท).

EN-TH Dictionary ชนบท ภาษาอังกฤษคือ:

  1. countryside

 ภาพประกอบ

  • ชนบท

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชนบท"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"