คำในภาษาไทย

ฉกรรจ์

อ่านว่าฉะ-กัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉกรรจ์ หมายถึง:

  1. [ฉะกัน] ว. ห้าวหาญ เช่น ใจฉกรรจ์, แข็งแรงสมบูรณ์ เช่น วัยฉกรรจ์ ชายฉกรรจ์, รุนแรงอาจถึงตาย เช่น แผลฉกรรจ์.

EN-TH Dictionary ฉกรรจ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. serious

  2. seriously

  3. sturdy

 ภาพประกอบ

  • ฉกรรจ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉกรรจ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"