คำอ่าน

จุ-ตู-ปะ-ปา-ตะ-ยาน

เป็นคำอ่านของจุตูปปาตญาณ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จุ-ตู-ปะ-ปา-ตะ-ยาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุ-ตู-ปะ-ปา-ตะ-ยาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"