คำในภาษาไทย

จุตูปปาตญาณ

อ่านว่าจุ-ตู-ปะ-ปา-ตะ-ยาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุตูปปาตญาณ หมายถึง:

  1. [-ตูปะปาตะยาน] (แบบ) น. ความรู้ในจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย, ทิพยจักษุญาณ ก็เรียก. (ป.; ส. จฺยุตฺยุตฺปาตชฺาน).

 ภาพประกอบ

  • จุตูปปาตญาณ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุตูปปาตญาณ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"