คำในภาษาไทย

จุฑาธิปไตย

อ่านว่าจุ-ทา-ทิบ-ปะ-ไต

Posted on by Admin

อ่านว่าจุ-ทา-ทิ-ปะ-ไต

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุฑาธิปไตย หมายถึง:

  1. [-ทิปะไต, -ทิบปะไต] น. พระเจ้าแผ่นดิน เช่น จงมาประสิทธิวจีพระจุฑาธิปไตย. (ปฐมมาลา).

EN-TH Dictionary จุฑาธิปไตย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. king

 ภาพประกอบ

  • จุฑาธิปไตย
  • จุฑาธิปไตย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุฑาธิปไตย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"