คำในภาษาไทย

จิตภาพ

อ่านว่าจิด-ตะ-พาบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตภาพ หมายถึง:

  1. [จิดตะ-] น. ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางทีใช้หมายถึงวิสัยสามารถของจิต. (อ. mentality).

EN-TH Dictionary จิตภาพ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. mentality

 ภาพประกอบ

  • จิตภาพ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จิตภาพ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"