คำอ่าน

กัน

เป็นคำอ่านของกรรณ

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกรรม์

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกัลป์

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกรร

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกรร-

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกัณฑ์

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกรรฐ์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กัน หมายถึง:

 1. ก. กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึ้น เช่น กันฝน กันสนิม กันภัย, แยกไว้ เช่น กันเงินไว้ ๕๐๐ บาทเพื่อจ่ายในสิ่งที่จําเป็น กันเอาไว้เป็นพยาน. น. ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ป้องกันและล้อมทัพ, ช้างดั้ง ก็เรียก, เรียกเรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จทางชลมารค ทำหน้าที่ถวายอารักขา มีหลายลำ ตั้งเป็นแถวขนาบกระบวนเรือพระที่นั่งทั้ง ๒ ข้าง และกันอยู่ท้ายกระบวนระหว่างเรือของเจ้านายที่ตามเสด็จ ว่า เรือกัน.

 2. ก. โกนให้เป็นเขตเสมอ เช่น กันคิ้ว กันคอ กันหน้า. (ข. กาล่).

 3. (ปาก) ส. คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย พูดกับผู้เสมอกันหรือผู้น้อยในทํานองกันเอง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

 4. ว. คําประกอบท้ายกริยาของผู้กระทําตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงการกระทําร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือต่อกัน เช่น คิดกัน หารือกัน.

EN-TH Dictionary กัน ภาษาอังกฤษคือ:

 1. separate

 2. keep out

 3. together

 4. shave

 5. one another

 ภาพประกอบ

 • กัน
 • กัน
 • กัน
 • กัน
 • กัน
 • กัน
 • กัน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กัน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"