คำในภาษาไทย กรรณ, กรรณ-

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

กรรณ

อ่านว่ากัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรณ หมายถึง:

  1. [กัน] น. หู, ใบหู, กลอน ใช้เป็น กรรณา ก็มี เช่น กรรณาคือกลีบกาญจ- นปัทม์. (สมุทรโฆษ), ราชาศัพท์ใช้ว่า พระกรรณ. (ส. กรฺณ).

  2. [กันนะ-] น. หู, ใบหู, กลอน ใช้เป็น กรรณา ก็มี เช่น กรรณาคือกลีบกาญจ- นปัทม์. (สมุทรโฆษ), ราชาศัพท์ใช้ว่า พระกรรณ. (ส. กรฺณ).

EN-TH Dictionary กรรณ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. ear

คำในภาษาไทย

กรรณ-

อ่านว่ากัน-นะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรณ หมายถึง:

  1. [กัน] น. หู, ใบหู, กลอน ใช้เป็น กรรณา ก็มี เช่น กรรณาคือกลีบกาญจ- นปัทม์. (สมุทรโฆษ), ราชาศัพท์ใช้ว่า พระกรรณ. (ส. กรฺณ).

  2. [กันนะ-] น. หู, ใบหู, กลอน ใช้เป็น กรรณา ก็มี เช่น กรรณาคือกลีบกาญจ- นปัทม์. (สมุทรโฆษ), ราชาศัพท์ใช้ว่า พระกรรณ. (ส. กรฺณ).

EN-TH Dictionary กรรณ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. ear

 ภาพประกอบ

  • กรรณ
  • กรรณ-

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรณ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"