ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไม่ดูตาม้าตาเรือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่ดูตาม้าตาเรือ

    ความหมาย ไม่พิจารณารอบคอบดูให้ดี

    สุภาษิตไทย