ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เหยียบเรือสองแคม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เหยียบเรือสองแคม

    ความหมาย ทำทีเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย

    สุภาษิตไทย