ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

    ความหมาย จะไม่ได้ประโยชน์อะไร เขาจะหัวเราะเยาะได้ เพราะในสวนเขาก็มีมะพร้าวอยู่แล้ว หมายความว่า อย่าเอาสิ่งของหรืออะไรก็ตามแสดงต่อผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสิ่งนั้นเป็นที่ลือชาปรากฏอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ดูเหมือนว่าตนเป็นคนโง่เขลา เบาปัญญา หรือเซ่อเซอะอะไรทำนองนั้น

    สุภาษิตไทย