ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง

    ความหมาย คืออย่าลดตัวลงไปสู้กับคนชั่วต่ำ มีแต่เสียศักดิ์ศรี เพราะไม่คู่ควรกัน

    สุภาษิตไทย