อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง

สุภาษิตไทย

ความหมาย คืออย่าลดตัวลงไปสู้กับคนชั่วต่ำ มีแต่เสียศักดิ์ศรี เพราะไม่คู่ควรกัน

1