หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ

สุภาษิตไทย

ความหมาย แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้

1