ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ

    ความหมาย แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้

    สุภาษิตไทย