สํานวนสุภาษิต

หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์

หมายถึง แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"