ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

    ความหมาย สอนสิ่งที่เขารู้ดีหรือถนัดอยู่แล้ว

    สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย ที่คล้ายกับ "สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ"   ได้แก่

สุภาษิตไทยความหมาย
อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำคืออย่าไปสอนผู้รู้ เพราะเขารู้อยู่แล้ว
บอกหนังสือสังฆราชสอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว