ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "วัวหายแล้วจึงล้อมคอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวหายแล้วจึงล้อมคอก

    ความหมาย เมื่อเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วจึงหาทางป้องกันในภายหลัง ซึ่งนับว่าไม่ทันการณ์ ควรจะล้อมคอกเสียก่อนที่วัวจะหาย

    สุภาษิตไทย