ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ยื่นแก้วให้วานร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยื่นแก้วให้วานร

    ความหมาย เอาของมีค่าให้คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น

    สุภาษิตไทย