ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ฝนทั่งให้เป็นเข็ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

    ความหมาย เพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จ

    สุภาษิตไทย