ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ฝนตกไม่ทั่วฟ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

    ความหมาย ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน

    สุภาษิตไทย