ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ผัวหาบ เมียคอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผัวหาบ เมียคอน

    ความหมาย ช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวและเมีย

    สุภาษิตไทย