ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปิดทองหลังพระ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปิดทองหลังพระ

    ความหมาย ทำดีโดยไม่ต้องเป่าประกาศ หรืออาจจะใช้ในประโยคทำนองพ้อว่าทำดีแล้วไม่มีใครรู้

    สุภาษิตไทย