ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปากหวานก้นเปรี้ยว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากหวานก้นเปรี้ยว

    ความหมาย พูดจาอ่อนหวาน แต่ไม่จริงใจ

    สุภาษิตไทย