ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปากคนยาวกว่าปากกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากคนยาวกว่าปากกา

    ความหมาย ตามปรกติปากของอีกายาวกว่าปากคน แต่ปากคนนั้นพูดเล่าลือต่อปากกันไปได้ไกล ผิดกับกาแม้ปากจะยาว แต่ก็ต่อปากต่อคำอย่างคนไม่ได้

    สุภาษิตไทย