สํานวนสุภาษิต

ปากกัดตีนถีบ

หมายถึง มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่ห่วงคำนึงถึงความลำบาก; ตีนถีบปากกัด ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ปากกัดตีนถีบ

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"