ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ

    ความหมาย เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น ก็อย่าไปขัดขวาง จะได้รับอันตราย เพราะตอนนี้ตนอยู่ในระยะหน้าสิ่งหน้าขวาน คนเรามักไม่มีเหตุผลดุจนน้ำเชี่ยว ถ้าเอาเรือไปขวาง เรือก็จะล่ม

    สุภาษิตไทย