ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำท่วมปาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำท่วมปาก

    ความหมาย การรู้อะไรแล้วพูดไม่ได้ พูดไม่ออกไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมีความจำเป็นบางอย่างหรือเพราะเกรงจะมีภัยมาถึงตนเองแก่ตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย รู้แล้วพูดออกมาไม่ได้ รู้สึกอึดอัด เหมือนน้ำท่วมปาก

    สุภาษิตไทย