ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตีวัวกระทบคราด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีวัวกระทบคราด

    ความหมาย โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยรังควานอีกคนที่ตนเองสามารถทำได้

    สุภาษิตไทย