ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ

    ความหมาย ช้างสารและงูเห่า เป็นสัตว์เดรัจฉานไว้ใจไม่ได้ ข้าเก่าและเมียรัก เป็นบุคคลที่ใกล้ชิด ย่อมรู้เรื่องราวและความลับของเราหมด บุคคลประเภทนี้ ถ้ากลับกลายเป็นศัตรูแล้วจะเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรไว้วางใจจนเกินไป

    สุภาษิตไทย