ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

    ความหมาย ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด

    สุภาษิตไทย