ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ

    ความหมาย ที่เขาฆ่าช้างก็เพราะเขาหวังจะเอางาซึ่งมีราคาแพง เมื่อคนเราเจรจากัน ถ้อยคำหรือคำพูดถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรจะเป็นคำพูดที่มีความจริงใจ เชื่อถือได้

    สุภาษิตไทย