สํานวนสุภาษิต

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

หมายถึง มีความสำนึกในความดีของสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรา กตเวที แปลว่า การตอบแทนต่อสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรา คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะทำให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ความสำเร็จ คุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐในตัวบุคคล

ที่มา พุทธสุภาษิต

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"