ขี่ช้างจับตั๊กแตน

สุภาษิตไทย

ความหมาย ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป

1