ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขี่ช้างจับตั๊กแตน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขี่ช้างจับตั๊กแตน

    ความหมาย ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป

    สุภาษิตไทย