ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขายผ้า เอาหน้ารอด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขายผ้า เอาหน้ารอด

    ความหมาย ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง

    สุภาษิตไทย