ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขว้างงูไม่พ้นคอ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขว้างงูไม่พ้นคอ

    ความหมาย ทำอะไรก็ตาม ผลร้ายย้อนกลับมาสู่ตัวเอง

    สุภาษิตไทย