ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา

    ความหมาย คนที่เนรคุณคนเปรียบได้กับคนที่อาศัยพักพิงบ้านเขาอยู่แล้ว คิดทำมิดีมิชอบให้เกิดขึ้นภายในบ้านนั้น ทำให้เจ้าของบ้านที่ให้อาศัยต้องเดือดร้อน

    สุภาษิตไทย