ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กำขี้ดีกว่ากำตด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กำขี้ดีกว่ากำตด

    ความหมาย การที่คนๆนั้นจะเลือกสิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าน้อยว่าแต่ว่าจะได้แน่ๆ ดีกว่าการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่าสูงกว่า แต่ยังมีความไม่แน่นอนในการได้มาของสิ่งนั้นๆ

    สุภาษิตไทย