ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กระต่ายหมายจันทร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายหมายจันทร์

    ความหมาย ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า

    สุภาษิตไทย