กรวดน้ำคว่ำขัน

สุภาษิตไทย

ความหมายตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

1