ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กบในกะลาครอบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กบในกะลาครอบ

    ความหมาย ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย แต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก

    สุภาษิตไทย