กบเลือกนาย

สุภาษิตไทย

ความหมายผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อยๆ

1

ความหมายหมายความว่า ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อย ๆ

2