ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กบเลือกนาย"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  กบเลือกนาย

  ความหมาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อยๆ

  สุภาษิตไทย

 • 2/2

  กบเลือกนาย

  ความหมาย หมายความว่า ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อย ๆ

  สุภาษิตไทย