สำนวนสุภาษิต

Don't count your chickens before they are hatched.

แปลว่าอย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก

สำนวนสุภาษิตไทยอย่าหวังน้ำบ่อหน้า

Posted on by Admin

แปลว่าอย่านับลูกไก่ของคุณก่อนที่มันจะฟักออกมา

สำนวนสุภาษิตไทยสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Don't count your chickens before they are hatched.
  • Don't count your chickens before they are hatched.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Don't count your chickens before they are hatched."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"