สำนวนสุภาษิต

Barking dogs never bite.

แปลว่าหมาที่กำลังเห่าไม่เคยกัด

สำนวนสุภาษิตไทยหมาเห่าไม่กัด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Barking dogs never bite.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Barking dogs never bite."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"