71 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล รวม 71 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 71 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. A bad workman always blames his tools.
  แปลว่า คนงานแย่ ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอ
 2. A bird in hand is worth two in the bush.
  แปลว่า นก 1 ตัวที่อยู่ในมือ มีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้
 3. A friend in need is a friend indeed.
  แปลว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
 4. A house divided against itself cannot stand.
  แปลว่า การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ
 5. A jack of all trades is master of none.
  แปลว่า คนที่ช่ำชองในงานสารพัดอย่าง ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญของใครเลย
 6. A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.
  แปลว่า คนที่พูดแต่ไม่ทำ ก็เหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืช
 7. A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea.
  แปลว่า คนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่
 8. A rolling stone gathers no moss.
  แปลว่า คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ
 9. Actions speak louder than words.
  แปลว่า การกระทำพูดดังกว่าคำพูด
 10. Advice after mischief is like medicine after death.
  แปลว่า คำเตือนหลังจากเกิดปัญหา ก็เหมือนกับการให้ยาหลังจากตายแล้ว
 11. After a storm comes a calm.
  แปลว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
 12. All that glitters is not gold.
  แปลว่า สิ่งที่เห็นว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหลไม่ได้มีค่าเสมอไป สิ่งที่ชวนมองไม่ได้มีค่าเสมอไป
 13. An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
  แปลว่า ดวงตาสำหรับดวงตา และฟันก็สำหรับฟัน
 14. As well be hanged for a sheep as a lamb.
  แปลว่า พอลงมือทำก็ทำโดยไม่ยั้งมือ
 15. As you sow, so you reap.
  แปลว่า คุณย่อมเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหว่าน
 16. Barking dogs never bite.
  แปลว่า หมาที่กำลังเห่าไม่เคยกัด
 17. Be quick to hear and slow to speak.
  แปลว่า ฟังให้เร็ว พูดให้ช้า
 18. Behind an able man there are always other able men.
  แปลว่า ข้างหลังคนเก่ง ยังมีคนเก่งอีกมากมายอยู่เสมอ
 19. Better be sure than sorry.
  แปลว่า มั่นใจดีกว่าเสียใจ
 20. Birds of a feather flock together.
  แปลว่า สัตว์พันธุ์เดียวกันย่อมสังสรรร่วมกัน
 21. Blood is thicker than water.
  แปลว่า เลือดหนาแน่นกว่าน้ำ
 22. Books and friends should be few but good.
  แปลว่า ควรมีหนังสือและเพื่อนไม่ต้องมาก แต่ให้มีแบบดี ๆ
 23. Brave actions never want a trumpet.
  แปลว่า การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ
 24. Burn not your house to fright the mouse away.
  แปลว่า อย่าเผาบ้านเพื่อทำให้หนูตกใจ
 25. Carrying coal to Newcastle.
  แปลว่า ขนถ่านหินไปนิวคาสเซิล
 26. Cut your coat according to your cloth.
  แปลว่า เย็บเสื้อคลุมของคุณด้วยผ้าที่คุณมี
 27. Don't bite the hand that feeds you.
  แปลว่า อย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณ
 28. Don't count your chickens before they are hatched.
  แปลว่า อย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก
 29. Don't cross the bridge until you come to it.
  แปลว่า อย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึง
 30. Don't judge a book by its cover.
  แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน
 31. Easier said than done.
  แปลว่า พูดง่ายกว่าลงมือทำให้สำเร็จ
 32. Even a fish wouldn't get into trouble if it kept its mouth shut.
  แปลว่า แม้แต่ปลาก็จะไม่ได้รับปัญหาเดือดร้อน ถ้ามันปิดปากของมัน
 33. Every ass likes to hear himself bray.
  แปลว่า คนโง่ทุกคนชอบได้ฟังเสียงพูดของตัวเอง
 34. Every dog has its day.
  แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
 35. Facts are stubborn things.
  แปลว่า ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้น
 36. Fine feather makes a fine bird.
  แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม
 37. Good clothes open all doors.
  แปลว่า เสื้อผ้าที่ดีเปิดประตูได้ทั้งหมด
 38. Good manners are part and parcel of a good education.
  แปลว่า มารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี
 39. Good wine needs no bush.
  แปลว่า ไวน์ที่ดีไม่ต้องการพุ่มไม้
 40. He who laughs best laughs last.
  แปลว่า ผู้ที่หัวเราะดีที่สุดคือคนสุดท้าย
 41. Health is better than wealth.
  แปลว่า สุขภาพดีกว่าสิ่งของมีค่า
 42. It is never too late to mend.
  แปลว่า มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข
 43. It takes two to make a quarrel.
  แปลว่า การจะทะเลาะกัน ต้องมีคน 2 คน
 44. Kill the goose that laid the golden eggs.
  แปลว่า ฆ่าห่านตัวที่วางไข่ทองคำ
 45. Kill two birds with one stone.
  แปลว่า ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
 46. Let bygones be bygones.
  แปลว่า ปล่อยเรื่องในอดีต ให้เป็นเรื่องในอดีต
 47. Let sleeping dogs lie.
  แปลว่า ปล่อยให้หมานอนหลับ
 48. Like father, like son.
  แปลว่า เหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย
 49. Little is spent with difficulty, much with ease.
  แปลว่า จ่ายน้อยยาก จ่ายมากง่าย
 50. Lock the stable door after the horse is stolen.
  แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้าหลังจากม้าถูกขโมยไปแล้ว
 51. Make hay while the sun shines.
  แปลว่า ทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง
 52. Needle in a haystack.
  แปลว่า เข็มในกองฟาง
 53. Never put off till tomorrow what you can do today.
  แปลว่า อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้
 54. No bees, no honey : no work, no money.
  แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง
 55. One man's meat is another man's poison.
  แปลว่า เนื้อของคนหนึ่งเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง
 56. People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  แปลว่า คนที่อาศัยอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรโยนก้อนหิน
 57. Prevention is better than cure.
  แปลว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา
 58. Set a thief to catch a thief.
  แปลว่า ให้ขโมยจับขโมย
 59. Speech is silver, silence is golden.
  แปลว่า คำพูดเป็นเงิน การนิ่งเฉยเป็นทอง
 60. Still waters run deep.
  แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก
 61. Strike while the iron is hot.
  แปลว่า ตีในขณะที่เหล็กกำลังร้อนอยู่
 62. The apple doesn't fall far from the tree.
  แปลว่า ลูกแอปเปิลตกไม่ไกลจากต้น
 63. The proof of the pudding is in the eating.
  แปลว่า บทพิสูจน์ของขนมพุดดิ้งคือการกิน
 64. Tide and time wait for no one.
  แปลว่า สายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร
 65. To lock the stable door after the horse is stolen.
  แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมย
 66. When in Rome, do as the Romans do.
  แปลว่า เมื่ออยู่ในกรุงโรม ก็ทำเหมือนที่ชาวโรมันเขาทำกัน
 67. When the cat's away the mice will play.
  แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่ พวกหนูก็จะเล่นกัน
 68. Where there's a will, there's a way.
  แปลว่า ถ้ามีความตั้งใจ ย่อมมีหนทาง
 69. You can lead a horse to water, but you can't make it drink.
  แปลว่า คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้
 70. You can't have your cake and eat it, too.
  แปลว่า คุณไม่สามารถกินเค้ก และยังคงมีเค้กอีกได้
 71. You can't sell the cow and drink the milk.
  แปลว่า คุณไม่สามารถขายวัว และดื่มนมได้

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับสำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษทั้ง 71 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมสำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน