ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เล็กพริกขี้หนู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เล็กพริกขี้หนู

    หมายถึง เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก, เล็กแต่มีพิษสง.

    สำนวนไทย