สำนวนไทย

เรือนสี่ห้อง

หมายถึง เป็นอัปมงคลเรือนสี่ห้อง หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย

คำศัพท์ที่คล้ายกัน