สำนวนไทย

เป็นตุเป็นตะ

หมายถึง อาการที่เล่าเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับรู้เห็นมาด้วยตนเอง เช่น พูดเป็นตุเป็นตะ.เป็นตุเป็นตะ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย