ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ออกยักษ์ออกโขน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ออกยักษ์ออกโขน

    หมายถึง กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน, ทำท่าและออกเสียงเอะอะด้วยความโกรธ.

    สำนวนไทย