ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมูในเล้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมูในเล้า

    หมายถึง ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของตน

    สำนวนไทย