ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนอนบ่อนไส้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนอนบ่อนไส้

    หมายถึง ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำทีเป็นพวกเพื่อบ่อนทำลาย.

    สำนวนไทย